HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu

  Pomáháme tam, kde je to nejvíc potřeba. Proto jsme v Ghaně instalovali a spustili poloprovozní zařízení LaRa G01 CCW, které vzniklo ve spolupráci s pracovníky Ústavu vodního hospodářství obcí a Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně. Díky těmto testům, které bylo nutné provést s ohledem na velmi špatnou kvalitu říční vody, jsme nyní schopni navrhnout komplexní kontejnerovou úpravnu vody. Znovu se ukazuje, že naše mobilní kontejnerové řešení může pomoci v mnoha oblastech, zejména v rámci humanitární pomoci, při řešení krizových situací nebo například ve válkou zasažených oblastech.

  V současném klimatickém vývoji se stává zabezpečení dostatku pitné vody pro všechny jednou z klíčových výzev. Podle klimatologů by mohl klimatický vývoj v České republice už brzy směřovat k obdobnému počasí, jaké během letních měsíců panuje v Chorvatsku, tedy průměrnou teplotu kolem 35 stupňů Celsia. Očekávat se podle expertů dá i podstatně delší období sucha, které bude střídáno opačným extrémem – vydatnými dešti a extrémními bouřkami. To všechno může vést k významnému snížení dostupnosti pitné vody.

  „Bojovat s budoucím nedostatkem vody se dá několika způsoby, například některými preventivními kroky ve volné přírodě, budováním a rozšiřováním jímacích území podzemní vody nebo způsobem, kterým se snažíme pomáhat my, tedy zdokonalením technologických postupů úpravy vody,“ říká Petr Hajný, ředitel divize VODA společnosti HUTIRA.

  Jakožto odborníci na obnovitelné zdroje energie a ochranu vody nabízíme inovativní řešení v podobě kontejnerových úpraven vody. I proto jsme hrdí na to, že naše technologie pomáhají tam, kde jsou nejvíce potřeba. Jedním z našich dalších významných úspěchů je projekt kontejnerové úpravny v africké Ghaně. Před samotnou výrobou a dodáním kontejnerové úpravny vzniklo ve spolupráci s odborníky z Ústavu vodního hospodářství obcí z Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně poloprovozní zařízení s názvem LaRa G01 CCW, na kterém jsme si úspěšně ověřili technologické procesy úpravy vody.

  V rámci zpracování studie proveditelnosti odborníci zajistili komplexní rozbory surové říční vody. Na základě analýzy znečištění pak vypracovali technické řešení úpravny vody, které se následně testuje v poloprovozním režimu. Po instalaci, spuštění a optimalizaci zařízení v dané lokalitě bylo zahájeno přesně naplánované testování. Výsledky slouží k ověření technologického návrhu. „Naše mobilní poloprovozní jednotka prokázala svoji efektivitu i v extrémních podmínkách a potvrdila správnost našeho technologického řešení. Na základě těchto výsledků jsme se ujistili, že navrhované procesy úpravy vody budou funkční.  Jsme tak schopni mnohem efektivněji navrhnout finální řešení kontejnerové úpravny vody,“ tvrdí Hajný.