HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu

  Nedávné záplavy v Peru, každoroční letní sucha v Česku, humanitární akce, postupné zdražování pitné vody či znečištěné řeky. Všechny tyto problémy mají jedno společné – vodu. Ať už jako krizovou komoditu, která poskytuje ukojení základních lidských potřeb či ve formě neustálého zvyšování nákladů za pitnou vodu. Každý vodu potřebuje a zejména v nenadálých situacích je opravdu nutné rychle jednat.

  V měsících březnu a dubnu jsme se zúčastnili několika akcí, které jsou s těmito tématy úzce spojené.

  Dne 15. března 2017 se naše firma sešla se zástupci Armády ČR v Semtíně, abychom společně našli řešení pro podobné situace – naši kontejnerovou úpravnu vody HUTIRA CCW. Kdo jiný než armáda by měl být vybaven tou nejlepší technikou k přeměně znečištěné vody na vodu pitnou. Vodu, která bude k dispozici tam, kde je to momentálně nejvíce potřeba. Vodu, kterou bude možno upravit z jakékoliv znečištěného zdroje a v co nejmenším časovém rozhraní. Vodu, kterou je možno s co nejskladnějším a přesto výkonným a mobilním zařízením obsloužit co nejvíce potřebných.

  Akce se zúčastnili vojáci z celé ČR se zkušenostmi jak z tuzemska, tak ze zahraničních misí. Díky jejich postřehům a nastínění vzorových situací jsme schopni navrhnout úpravnu vody tak, aby v konečné fázi poskytovala křišťálově čistou vodu bez ohledu změny kvality zdroje. Díky použití našeho unikátního čiřiče jako hlavního činitele úpravy vody HUTIRA CCW, který se právě vyznačuje velkou tolerancí ke změně kvality vstupní vody a je téměř bezúdržbový, se potvrdilo, že úpravny HUTIRA CCW jsou pro naši Armádu přesně to, co potřebuje.

  Dva týdny poté, tedy 30. 3. 2017, jsme byli pozváni na Štábní cvičené Stálé pracovní skupiny Krizového štábu Jihomoravského kraje „Narušení dodávek pitné vody“. Této akce se zúčastnily všechny orgány Integrovaného záchranného systému, tj. hasiči, policie i záchranná služba. Debata s takovýmito odborníky je vždy více než plodná, kdo jiný než oni by měli lépe znát požadavky na zařízení, které by dodávalo pitnou vodu v krizových situacích na našem území. Věříme, že v budoucnu budou naše úpravny nedílnou součástí vybavení všech krizových složek.

  A jako poslední jsme naši úpravnu CCW představili také na Pracovní poradě obcí s rozšířenou působností, která se konala 6. 4. 2017 v Brně. Zde jsme úpravnu ukázali zejména jako zdroj vody, který není závislý na žádné české či zahraniční vodárenské společnosti a kde je návrat investice průměrně kolem 2 let, což zaujalo velkou většinu zúčastněných.

  Do konce roku 2017 se připravujeme zařízení  HUTIRA CCW použít na některém z armádních cvičení, kde vojáci užíváním získají nové poznatky, z nichž vyplynou další požadavky pro zdokonalení celého zařízení.  Zde chceme vojákům představit nejen naši velkou kontejnerovou mobilní úpravnu HUTIRA CCW v akci, ale také prototyp její menší sestry, úpravnu s kapacitou 1,5 m3/h, která bude umístěna na menším vozíku a na jejímž vývoji právě usilovně pracujeme. Tuto menší úpravnu chceme postupně představit také všem složkám záchranného systému a obcím.

  Více informací o technologii úpravy vody HUTIRA CCW – ZDE.