HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu

  České podniky mají větší zájem o úsporná vodohospodářská řešení. Důvodem jsou vyšší ceny energií, ale také dotace. Firmy přitom vítají jak opatření, která se pojí přímo s vodou, tak s energetickou složkou, například s efektivním využitím odpadního tepla. Některé si také nechávají zpracovat vodní audit. Ten byl v minulosti podmínkou pro získání finanční dotace a stejně to bude pravděpodobně i letos.

  Podle Petra Hajného, vedoucího vodohospodářské divize společnosti HUTIRA, podniky hledají způsoby, jak ušetřit na svém provozu. Kromě výdajů na energie se přitom zaměřují rovněž na šetrné hospodaření s vodou. „Důvodem nejsou pouze nebývale vysoké ceny energií, ale i nové možnosti dotací na realizaci takových opatření,“ vysvětluje Hajný.

  Vodní audit jako nutná podmínka pro dotace

  Vodní audit posuzuje vodohospodářskou infrastrukturu podniku, způsoby práce s vodou a hospodaření s dešťovou či odpadní vodou. V minulém roce přitom byl nutnou podmínkou pro to, aby firmy mohly žádat o dotace z Národního plánu obnovy. „Máme indicie, že by dotační výzva z Národního plánu obnovy v programu Úspora vody v podnicích mohla být v letošním roce vypsána znovu. Ve druhé polovině roku pak mají být spuštěny výzvy v programu OP TAK na podporu aktivit pro efektivnější nakládání se zdroji, tedy i s vodou,“ prozrazuje Hajný. Upozorňuje, že je přitom vysoce pravděpodobné, že žádost o dotaci bude nutné opět podložit vodním auditem.

  Firmy mohou využívat odpadní teplo i sbírat dešťovku

   

  Součástí auditu jsou vždy mimo jiné i návrhy opatření, k nimž může podnik přistoupit, aby své hospodaření s vodou zefektivnil. V roce 2022 přitom platilo, že aby bylo možné na toto řešení získat dotaci, musela být splněna alespoň jedna ze dvou podmínek. Návrh měl buď snížit roční spotřebu vody o 5 procent, nebo zajistit úsporu 100 kubíků vody za rok.

  Možnosti, díky kterým lze efektivněji hospodařit s vodou, jsou přitom rozmanité. Podniky mohou začít šetřit díky jednoduchým řešením, například zachytávání dešťové vody, instalaci úsporných prvků na umyvadlech nebo finanční motivaci zaměstnanců, aby vodou šetřili.

   

  Nabízí se jim ale také sofistikovanější řešení. „V poslední době je zájem o opatření, která se nepojí pouze s vodou, ale i s energetickou složkou, například s využitím odpadního tepla. To je možné využít pro snížení energetické náročnosti čištění či recyklace odpadních vod,“ dodává Hajný.

  O audit zažádejte včas

  Podle vedoucího divize voda společnosti HUTIRA by se firmy měly připravovat na audity v klidnějším období. Vzhledem k jeho náročnosti totiž může vyhotovení trvat i měsíc. Firmy tak mohou být nachystané na vyhlášení dotační výzvy včas.

  Audit v konkrétní firmě vždy hodnotí například stáří vodohospodářské infrastruktury, množství vody na vstupu a výstupu, způsoby práce s vodou i případnými odpadními vodami, nakládání s dešťovou vodou či zajištění proti rizikům sucha nebo povodní.

  Naše společnost má s navrhováním a realizací řešení pro efektivnější hospodaření s vodou dlouhodobé zkušenosti a rádi pro vás audit zpracujeme.