HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu

  Dne 17.8.2016 proběhlo na městském koupališti v Opavě slavnostní otevření úpravny vody a to za účasti zástupců dodavatele technologie HUTIRA CCW (Crystal Clear Water) provozovatele (Technické služby Opava s.r.o.) a řady hostů (provozovatelé bazénů a koupališť, sportovních a rekreačních zařízení, technické služby) z různých měst ČR. Přítomen byl i náměstek primátora statutárního města Opavy.

  Trochu historie:

  Městské koupaliště v Opavě bylo veřejnosti otevřeno již v roce 1931. V roce 1974 bylo koupaliště zapsáno do seznamu novodobých kulturních památek. Budova koupaliště prošla v roce 2007 náročnou rekonstrukcí.

  Původně bylo koupaliště napouštěno z městského náhonu, později pak, od 90-tých let, přímo z vodovodního řadu. Majitelem městského vodního náhonu v Opavě je Statutární město Opava. V roce 1980 bylo toto vodní dílo předáno ke správě a zabezpečení provozu společnosti Technické služby Opava s.r.o..

  S novou úpravnou vody se tedy provozovatel mohl vrátit k původnímu napouštění vody z městského náhonu. Po získání všech potřebných povolení proběhla vlastní výstavba úpravny vody velice rychle (od února do července 2016). Úpravna vody je umístěna v novostavbě s fasádou ve stylu technologického objektu stávající skokanské věže. Dodavatelem stavby byla společnost Technické služby Opava s.r.o., dodavatelem technologie společnost HUTIRA – BRNO, s.r.o.

  Účelem vstupní úpravny vody pro letní koupaliště v Opavě je zajištění potřebného množství vody odpovídající kvality pro provoz koupaliště. Denně se dopouští až 300 m3, objem vody v bazénech je 3500 m3. Výkon úpravny je 20 m3 za hodinu.

  Surovou vodou je tedy povrchová voda z městského náhonu, která je odebírána z tohoto zdroje stávajícím břehovým odběrným objektem a potrubím přiváděna do rozdělovací komory a dále ponorným čerpadlem dopravována potrubím do úpravny vody.

  Úpravna vody je navržena dvoustupňovou separací suspenzí při úpravě povrchových vod. První separační stupeň tvoří čiřič se segmentovým míchadlem o maximálním výkonu 5 l/s, druhý separační stupeň pak 2 vertikální uzavřené filtry s pískovou náplní.

  Tato úpravna vody se vyznačuje velmi nízkou náročností na obsluhu a údržbu, i velmi nízkými provozními náklady.

  Přestože bude úpravna v provozu vždy jen v letní sezóně, je její návratnost s ohledem na zlepšenou ekonomiku provozu spočítána na dobu do 2 let. Další úspory pak přinese navíc i teplota přívodní vody z městského náhohu.

  Bližší informace o úpravě vody naleznete na: www.ccw.cz