HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu

  Stále častěji se setkáváme s požadavkem na rekonstrukci regulační stanice plynu bez odstávky dodávky plynu. Stará regulační stanice již svými parametry nevyhovuje současným požadavkům na výkon, spolehlivost, bezpečnost nebo provozní komfort. Výstavba nové regulační stanice je tedy nevyhnutelností. Investory samozřejmě zajímá i dopad samotného přechodu ze staré regulační stanice na novou. Kolik času na to bude  bude potřeba? Jak vhodně naplánovat s ohledem na minimalizaci dopadů tohoto přechodu? Jak minimalizovat ztráty z pozastavení výroby?

  Podobnou situaci s rekonstrukcí VTL/STL regulační stanice nedávno řešili ve Strojmetalu Aluminium Forging, a.s. Stavba nové regulační stanice byla vyvolána výstavbou nové montážní haly a potřebou zvýšení odběru plynu. Řešením v tomto případě byla rekonstrukce regulační stanice bez přerušení dodávky plynu. Provedením rekonstrukce byla pověřena naše společnost.

  Vzhledem k požadavkům na nepřetržitý provoz byla stavba VTL přípojky, RS a STL plynovodu PE315 řešena při propojích by-passy, přepojení VTL přípojky bylo provedeno stoplováním za plného tlaku 23 bar.

   

  Parametry zrekonstruované RS 1200/2/1-440: 

  • Vstupní tlak: 23 bar
  • Výstupní tlak: 50 mbar
  • Průtok: 1200 m3/h
  • Dvě řady, fakturační měření plynoměrem FMT G 400
  • Regulační řady osazeny regulátory TARTARINI 2x BM/5 1“ ANSI 300, 1x FL SR 1“ ANSI 300 a pojistným ventilem V/52
  • Elektrický předehřev 12 kW

   

  Vlastní realizace probíhala od ledna do června 2017. Dne 7.6.2017 bylo provedeno přepojení na novou RS a plynovody.

  Více informací o nejčastějších regulačních stanicích a regulačních zařízeních HUTIRA naleznete ZDE.

  Původní regulační stanice

  Po naší rekonstrukci