HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu

  Parametry

  Dostupná provedení

  • CLA-VAL Série 40: Řízení průtoku
  • CLA-VAL Série 50: Udržení vstupního tlaku anebo jako pojistný ventil
  • CLA-VAL Série 60: Ovládání čerpadel
  • CLA-VAL Series 81 : Ochrana sítě
  • CLA-VAL Series 85 : Ochrana sítě
  • CLA-VAL Series 90 : Regulace tlaku za ventilem
  • CLA-VAL Series 100: Regulace hladiny – otevřeno/zavřeno
  • CLA-VAL Série 136 : Elektrické dálkové ovládání
  • CLA-VAL Série 208: Progresivní regulace nátoku do vodojemu
  • CLA-VAL Series 210 : Bezplováková regulace nátoku do vodojemu
  • CLA-VAL Series 400 : Modulační řízení hladiny

  Popis

  • určeno pro: pitnou vodu, mořskou vodu, benzín, solanku a průmyslové účely
  • tělo ventilu: 
   • tvárná litina GGG 40 povrchově i vnitřně opatřená epoxidem tl. min. 250μm
   • plno průtočná (americká verze – GE) nebo redukovaná verze (NGE)
  • pilotní okruh: všechny části, na nichž dochází k přímé destrukci energie: nerez ocel
  • pilotní ventil: standard: bronz ATSM B62
  • membrána: standard EPDM guma 3-vrstvá vyztužená 1x NYLON vložkou
  • potrubí, fitinky pilotního okruhu: nerez ocel
  • barva: hnědo-červená
  • ovládání: hydraulické (autonomní provoz), na vyžádání manuální nebo servopohonem

  Ventily CLA-VAL SÉRIE 90 redukují vysoký vstupní tlak
  na požadovaný konstantní výstupní tlak bez ohledu na
  měnící se průtok, či změny vstupního tlaku.

  Regulační ventily Cla-Val | HUTIRA voda
  • Model 50-01 – plně autonomní regulační ventil ve funkci udržení vstupního tlaku anebo jako pojistný ventil (ventil udržuje na své vstupní straně žádaný tlak, v případě jeho překročení, dochází k velmi rychlému otevření ventilu).
  • Jedná se o zcela hydraulicky ovládaný membránový ventil, pitná voda jakožto vlastní médium řídí komoru hlavního ventilu a tím je dosažena precizní funkce ventilu.
  Regulační ventily Cla-Val | HUTIRA voda
  • Model 40-01 – plně autonomní regulační ventil ve funkci omezovače průtoku (ventil je vybaven škrtící clonou, která řídí maximální dovolený průtok ventilem).
  • Jedná se o zcela hydraulicky ovládaný membránový ventil, pitná voda jakožto vlastní médium řídí komoru hlavního ventilu a tím je dosažena precizní funkce ventilu.
  Regulační ventily Cla-Val | HUTIRA voda
  • Model 208-01 – plně autonomní regulační ventil ve funkci progresivní regulace nátoku do vodojemu (ventil řídí nátok do vodojemu a de facto kopíruje odběr, tím udržuje konstantní hladinu vody ve vodojemu).
  • Jedná se o zcela hydraulicky ovládaný membránový ventil, pitná voda jakožto vlastní médium řídí komoru hlavního ventilu a tím je dosažena precizní funkce ventilu.
  Regulační ventily Cla-Val | HUTIRA voda
  • Model 100-CF9 – plně autonomní regulační ventil pracující jako otevřeno / zavřeno (ventil řídí nátok do vodojemu pomocí plovákové koule a mechanismu nad hladinou vody).
  • Jedná se o zcela hydraulicky ovládaný membránový ventil, pitná voda jakožto vlastní médium řídí komoru hlavního ventilu a tím je dosažena precizní funkce ventilu.
  Regulační ventily Cla-Val | HUTIRA voda
  • Model 210-01 – plně autonomní regulační ventil ve funkci bez plovákové regulace nátoku do vodojemu (ventil řídí nátok do vodojemu systémem otevřeno / zavřeno). Rozptyl hladin nelze měnit, je nastaven na cca. 30 cm.
  • Jedná se o zcela hydraulicky ovládaný membránový ventil, pitná voda jakožto vlastní médium řídí komoru hlavního ventilu a tím je dosažena precizní funkce ventilu.
  Regulační ventily Cla-Val | HUTIRA voda
  • Model 429-01 – plně autonomní progresivní regulační ventil (ventil řídí progresivně nátok do akumulace a de facto kopíruje odběr). Řídící člen ventilu je nad hladinou vody.
  • Jedná se o zcela hydraulicky ovládaný membránový ventil, pitná voda jakožto vlastní médium řídí komoru hlavního ventilu a tím je dosažena precizní funkce ventilu.
  Regulační ventily Cla-Val | HUTIRA voda
  • Model 94-01 – redukční ventil doplněný funkcí pojistnou – plně autonomní regulační ventil ve funkci udržení konstantního výstupního tlaku a také jako pojistný ventil (ventil udržuje na své výstupní straně žádaný tlak, v případě jeho překročení, dochází k velmi rychlému uzavření ventilu).
  • Jedná se o zcela hydraulicky ovládaný membránový ventil, pitná voda jakožto vlastní médium řídí komoru hlavního ventilu a tím je dosažena precizní funkce ventilu.
  Regulační ventily Cla-Val | HUTIRA voda
  • Model 136-07 (38) – dálkově řízený regulační ventil je vybaven dvojicí solenoidních ventilů (řízení ventilu se děje dálkově z dispečinku nebo i místně z panelu).
  • Jedná se o dálkovou regulaci aktuálně potřebného množství vody, pitná voda jakožto vlastní médium řídí komoru hlavního ventilu a tím je dosažena precizní funkce ventilu.
  Regulační ventily Cla-Val | HUTIRA voda
  • Model 60-81 – ventil osazen na přímém výtlaku za čerpadly (ventil slouží k pomalému otevření / zavření a současně k odpojení čerpadla v zavírací fázi).
  • Jedná se o membránový ventil ovládaný z dispečinku, pitná voda jakožto vlastní médium řídí komoru hlavního ventilu a tím je dosažena precizní funkce ventilu.
  Regulační ventily Cla-Val | HUTIRA voda
  • Model 92-01 redukční ventil doplněný funkcí udržení vstupního tlaku – plně autonomní regulační ventil ve funkci udržení konstantního výstupního tlaku a také jako kontrola vstupního tlaku (ventil udržuje na své výstupní straně žádaný tlak, současně je kontrolován vstupní tlak a v případě příliš velkého snížení tlaku před ventilem, je prioritou funkce udržení vstupního tlaku).
  • Jedná se o zcela hydraulicky ovládaný membránový ventil, pitná voda jakožto vlastní médium řídí komoru hlavního ventilu a tím je dosažena precizní funkce ventilu.
  Regulační ventily Cla-Val | HUTIRA voda

  Napište nám

  Bez Vás bychom tady nebyli. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nám proto neváhejte napsat.