HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu

  Základní informace

  Výhody

  • Online měření koncentrace volného chlóru na výstupu z akumulace
  • Vzdálené nastavení průtoků na úpravně
  • Sledování teploty surové vody v čiřiči
  • Sledování teploty upravené vody v akumulaci
  • Sledování teploty vzduchu v kontejneru i venkovní teploty
  • Sledování hladiny a doby expirace chlornanu sodného od doplnění
  • Zabezpečení a sledování objektu UV
  • Vystrojení akumulační nádrže hladinovými sondami
  • Vzdálený dohled
  • Informace o spotřebě surové, upravené a odpadní vody
  • Informace o stavu hladiny surové vody v čiřiči a upravené v akumulaci
  • Sledování stavů diskových filtrů
  • Informace o hodnotách tlaků na filtrech
  • Sledování stavů ATS
  • Sledování a řízení proplachů automatických tlakových filtrů

  Napište nám

  Bez Vás bychom tady nebyli. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nám proto neváhejte napsat.