HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu

  Investor / provozovatel

  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

  Datum realizace

  2008

  Obor

  Voda

  Výzva

  Most SNP byl vybudován v 70. letech 20.století – nicméně kolektor mostu nebyl staticky připraven na možné zaplavení vlivem osazení dvou potrubních přivaděčů. Z toho důvodu bylo rozhodnuto, že vnitřní město Bratislava nebude zásobováno touto cestou, přestože většina kvalitních vodních zdrojů je na straně Petržalky a bylo by tak výhodné vodu dopravovat právě touto kratší cestou než za použití dalších mostů přes Dunaj.

  V roce 2005 jsme dosáhli úspěchu v přehodnocení strategie ochrany kolektoru mostu SNP a to díky možnému osazení čtyř regulačních ventilů Cla-val model TYTAN DN 600.

  Řešení

  Na každém přivaděči byly poté osazeny dva ventily Cla-val s tím, že jejich primární funkcí bylo rychle automaticky uzavřít přívod vody na obou stranách přivaděče v případě zaplavení sond v mostu SNP. Navíc byly ventily na straně Petržalka vybaveny řídícími automaty, tak aby dispečink mohl i v běžném režimu ventily využívat a dodávat směrem do vnitřního města Bratislava potřebné dostatečné množství vody v rozmezí 0-800 l/s.

  V současné době je celý systém již plně integrován do dispečinku BVS a.s. a slouží k pravidelnému zásobování obyvatel města Bratislava. Několikrát byly ventily otestovány pomocí UPS zdrojů a všechny 4 ventily jsou pravidelně servisovány a v perfektním stavu.

  Přínosy

  • Díky tomuto řešení se snížily ztráty vody v potrubních přivaděčích a také se snížily náklady na čerpání vody v oblasti Petržalka.