HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu

  Vodní audit vám pomůže:

  • Optimalizovat spotřebu vody a tím dosáhnout významné úspory v provozních nákladech
  • Získat investiční dotace na realizaci opatření navržených ve Vodním auditu
  • Požádat o známku “Odpovědného hospodaření s vodou„ dle metodiky MŽP, na základě které nebudou omezovány dodávky vody v období sucha

  Co všechno pro Vás v rámci Vodního auditu vypracujeme

  • Vyhodnocení spotřebované vody ve výrobě (spotřeba vody na hlavní výrobek)
  • Hodnocení kvality vody a využití vodních zdrojů
  • Posouzení optimalizace spotřeby vody ve výrobě
  • Posouzení možnosti recyklace vody ve výrobě
  • Posouzení využití dešťových vod
  • Odborný odhad nákladů navržených opatření, která přispějí k optimálnějšímu využití vody
  • Vyčíslení návratnosti investice

  V případě potřeby:

  • Provedeme potřebná měření spotřeby vody na jednotlivých technologických linkách
  • Zajistíme i hydrogeologický posudek při možnosti čerpání vody z vlastních zdrojů
  • Zajistíme poloprovozní testování tak, aby navržená technologie úpravy vody byla efektivní a optimální
  • Zajistíme odběry vzorků akreditovaným vzorkařem a laboratorní rozbory vody v akreditované laboratoři

  Napište nám

  Bez Vás bychom tady nebyli. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nám proto neváhejte napsat.