HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu
  Výroba technologické vody | HUTIRA voda Inovativní technologie - průmysl

  Technologická voda může mít mnoho podob a parametrů – obecně jde o vodu, která se používá při výrobním procesu a často se stává i součástí výrobku.

  Každý provoz má jiné požadavky na kvalitu vody. Jednotlivé zdroje vody se také liší a každý má unikátní složení. Nevhodná voda ve výrobním procesu může způsobovat degradaci výrobků, zkracovat živostnost technologií nebo i chyby ve výrobním procesu. Použitím nevhodné vody může dojít k zanášení, korozi, zarůstání mikroorganismy atd.

  Velmi často je třeba řešit úpravu nevhodného pH, výrobu destilované vody, snižování tvrdosti apod.

  Výroba technologické vody

  Energetické úspory odpadního tepla | HUTIRA voda Inovativní technologie - průmysl

  Divize se zaměřuje na čištění odpadních vod a jejich opětovné využití v průmyslových provozech. Využíváme kombinace konvenčních technologií čištění odpadních vod jako jsou flotace, sedimentace, stripování, membránové procesy a pokročilejší oxidační metody.

  Naší vlajkovou lodí je především technologie využívající mžikového odpařování. Tato technologie využívá odpadního tepla jako zdroje a umožňuje recyklovat silně zatížené odpadní vody a s využitím odpadního tepla z provozu zásadně snížit energetickou náročnost a dosáhnout množství recyklace až 90 %. V průmyslové praxi se nahrazují mžikové odparky (ale prakticky můžeme použít vakuovou odparku, zdá se mi to česky lepší než mžiková odparka – to je spíš volný překlad flash evaporator) konvenční vzduchové chladiče a chillery.

  Technologii čištění odpadní vody navrhujeme zákazníkům na míru podle druhu provozu, množství a znečištění odpadních vod, zdrojů odpadního tepla. Při vyhodnocování použité technologie bereme v potaz také míru návratnosti investice.

  Energetické úspory odpadního tepla

  Recyklace odpadních vod | HUTIRA voda Inovativní technologie - průmysl

  Technologii čištění odpadní vody navrhujeme zákazníkům na míru podle druhu provozu, množství a znečištění odpadních vod, zdrojů odpadního tepla. Při vyhodnocování použité technologie bereme v potaz také míru návratnosti investice.

  Recyklace odpadních vod