HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu
  Řídící systémy M&R pro ÚV | HUTIRA voda Úpravny vody

  Automatický řídící systém se vzdáleným přístupem pro pokročilé řízení a sledování provozu úpravny vody. Umožňuje vzdálený dohled na kvalitu upravené vody v reálném čase. Systém Vám nainstalujeme i do stávajících úpraven, zaškolíme obsluhu a zajistíme technickou asistenci – dohled.

  Řídící systémy M&R pro ÚV

  Úpravny vody pro obce a města | HUTIRA voda Úpravny vody

  Pokud máte problém s nedostatkem pitné vody nebo její nedostatečnou kvalitou, máme pro Vás řešení. Navrhneme a vyrobíme pro Vás technologii na úpravu vody přesně na míru – dle rozborů zdrojové vody. Technologické řešení potom umístíme do kontejneru nebo stacionárně na rámu do stávajících prostor.

  Úpravny vody pro obce a města

  Pronájem mobilních úpraven vody | HUTIRA voda Úpravny vody

  Pokud máte akutní nedostatek pitné vody, havarijní stav nebo se dostanete do krizové situace s nutností přerušení dodávek pitné vody či chystáte rekonstrukci stávající technologie úpravy vody, máme pro Vás okamžitou pomoc. Nabízíme pronájem mobilních úpraven na nezbytně nutnou dobu – mobilní kontejnerová řešení nebo mobilní úpravnu na přívěsném vozíku za auto.

  Mobilní úpravnu přivezeme, zprovozníme a provedeme zaškolení.

  Pronájem mobilních úpraven vody