HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu

  Společnost HUTIRA divize voda se zabývá komplexním řešením vodního hospodářství. Naším cílem je neustále vymýšlet, inovovat, testovat a vylepšovat nová technologická řešení, abychom naplnili náš základní cíl – efektivní a šetrné hospodaření s vodou a energií vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji nejen naší společnosti.

  Naši specialisté na vodu vás přivítají v rozlehlém areálu v Ostrovačicích, jehož součástí jsou kancelářské, skladové i výrobní prostory. V jejich nabídce je jak široký sortiment kvalitních produktů zejména pro zákazníky z řad vodárenských společností, tak i malé vodoměrné šachty, těšící se veliké oblibě a nelze opomenout v poslední době velice poptávané technologie na úpravu vody.

  Náš komplexní systém pro úpravu vody s označením Crystal Clear Water (CCW) zvládne na kvalitní pitnou vodu upravit povrchové vody (z řeky, potoka, rybníku či jezera), studniční vody, vody z hlubinných vrtů nebo dešťové vody. Zároveň těží z maximální automatizace a je vybaven dálkovou správou. Realizujeme zakázky v oblasti dodávek technologických celků úpravy pitné, průmyslové, technologické i bazénové vody.

  Systémy pro úpravu vody instalujeme i v rámci kontejnerových řešení. Týká se to zejména jednodušších realizací či případů, kdy klade investor důraz na nižší náklady. Nadstavbou tohoto řešení jsou pak i mobilní úpravny vody, které jsou v případě humanitární krize či přírodní katastrofy připravené k okamžitému nasazení.

  Zásadní oblastí je pro naši společnost také recyklace problematických odpadních vod, typicky z průmyslových podniků. Ať už se jedná o potravinářské či vinařské provozy, díky inovativním technologiím je možné odpadní vody po vyčištění opětovně použít. Klíčovým aspektem je v tomto směru i snaha o snižování energetické náročnosti procesů recyklace a celých průmyslových provozů. Samotné čištění odpadních vod tak z hlediska nákladů nepředstavuje zásadní položku.

  Vedle úpraven vody nabízíme i ucelený sortiment vodárenských materiálů, jako je např. rozsáhlá řada hydrantů, zákopových regulačních ventilů, spojek, šoupátek, objímek a dalších souvisejících doplňků. Kromě bohaté škály vodárenských produktů též poradenské služby, návrhy vodovodních sítí a jejich dodávky na klíč a samozřejmě také kompletní záruční i pozáruční servis.

  Brožura o značce HUTIRA – k náhledu zde.

  HUTIRA voda

  Vedení společnosti HUTIRA

  Ivo Hutira

  Majitel společnosti HUTIRA

  Strategickou vizí našich společností je zachovávat a rozvíjet tradici i dobré jméno značky HUTIRA, udržovat a upevňovat pozici na všech úrovních našeho podnikání, být slušnou, hrdou, odpovědnou a kvalitní značkou nejen v očích našich zákazníků, ale i našich zaměstnanců.

  Společenská odpovědnost a úcta k přírodě patří mezi hlavní pilíře naší značky.

  Radek Kundrata

  Ředitel útvaru obchodu, marketingu a rozvoje

  Vedení divize voda

  Aleš Krkoška

  Vedoucí divize VODA - Prodej vodárenského sortimentu

  Voda je zdrojem naší práce i radosti.

  Petr Hajný

  Ředitel divize VODA - Technologie úpravy vody a vodní hospodářství

  1993
  HUTIRA voda

  Klíčový rok založení značky HUTIRA. Na samém začátku stál pan Ivo Hutira, který zaštiťoval provoz kamenolomu, stavební práce a také vrtání a hloubení studní. Velmi brzy se ale portfolio činností rozrostlo o výstavbu inženýrských sítí, liniových plynovodů, výstavbu a přestavbu plynových kotelen. Obor plynárenství se tak postupně stal jedním z pilířů podnikání.

  2006
  HUTIRA voda

  V roce 2006 společnost přesunula své sídlo do moderních administrativních prostor s rozlehlými sklady a technickým zázemím a  naprosto ojedinělou zkušební stolicí na simulaci situací ve vodovodních sítích. Rozloha areálu je 15 000 metrů čtverečních, což umožňuje i budoucí expanzi.

  2020
  HUTIRA voda

  Od roku 2020 se 100% vlastníkem společnosti ATJ special, s.r.o. stala HUTIRA – BRNO, s.r.o., se sídlem v Popůvkách a společnost ATJ special se tak stala součástí skupiny pod značkou HUTIRA.

  2023
  HUTIRA voda

  Značka HUTIRA zjednodušuje svou firemní strukturu a vnitřní procesy, a to díky fúzi tří firem, HUTIRA – BRNO s.r.o., ATJ special s.r.o. a HUTIRA – VISION s.r.o., pod novou mateřskou společnost HUTIRA s.r.o. Cílem tohoto kroku je větší efektivita, naplnění principů cirkulární ekonomiky i snaha nabídnout zákazníkům komplexní služby v divizích plynárenství, vodárenství, energetiky či biometanu pod jednou společností.

  Prozkoumat zde