HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu

  Povinnost vypracování Analýzy rizik

  Povinnost ukládá Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhláška č. 252/2004 Sb., konkrétně její novela – vyhláška č. 70/2018 Sb.

  Provozovatelé vodohospodářské infastruktury, kteří doposud nemají Analýzu rizik, ji musí nechat vypracovat nejpozději do 1.11.2023. Aktualizovaný Provozní řád vodovodu a úpravny vody je dle Zákona č. 258/2000 Sb. nutné předložit ke schválení orgánu ochrany veřejného zdraví každých 5 let.

  Benefity Analýzy rizik

  • Bezpečné zajištění kontinuální dodávky kvalitní pitné vody obyvatelstvu.
  • Snížení nákladů na rozbory vody- na základě dlouhodobě stabilních parametrů rozboru vody lze po konzultaci s orgánem veřejného zdraví omezit provádění komplexních rozborů, např. pesticidů, vypuštěním některých parametrů.

  Na základě našich několikaletých zkušeností s vypracováním provozních řádů s analýzou rizik Vám rádi pomůžeme dostát legislativním předpisům a vypracujeme Analýzu rizik, tak aby splňovala vyhlášku č. 70 /2018 Sb. a Zákon 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a tak, aby byla schválena orgánem veřejného zdraví.

  Cíle analýzy rizik

  Cílem Analýzy rizik je zajistit a následně eliminovat stávající a potenciální rizika spojená s kontaminací pitné vody ve vodovodním řadu, úpravně vody nebo ve zdroji. Jedná se o rizika vnější i rizika spojená se špatnými technologickými zásahy.

  Povinnost vypracování „Analýzy rizik“ jako součásti Provozního řádu vodovodu, úpravny vody a zdroje je zakotvena v Zákoně č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a vyhlášce č. 252/2004 Sb. a vyhlášce č.70/2018. Sb.

  Provozní řády

  Zhotovujeme „Provozní řády vodovodů a úpraven vod“ spolu s analýzou rizik dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. a vyhlášky č. 70/2018 Sb. „Analýzy rizik“ je dokument povinný pro provozovatele zdrojů vody, vodovodů a úpraven vod.

  Napište nám

  Bez Vás bychom tady nebyli. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nám proto neváhejte napsat.