HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu

  Krizové situace s nedostatkem či kvalitou pitné vody – navrhujeme optimální řešení

  I v těchto horkých letních dnech vyrážíme do terénu s naším testovacím vozíkem a provádíme poloprovozní zkoušky. Je to nutnost pro stanovení správných parametrů navrhované technologie nových úpraven vody, ale i pro rekonstrukce nevyhovujících úpraven nebo pro doplnění stávajících technologií.

  Naše zkušenosti ukazují, že odpovědná příprava přináší ve svém důsledku významné úspory nejen z hlediska investičních nákladů, které bude k vybudování úpravny třeba vynaložit, ale také úspory nákladů v následném provozu.

  Důkladná příprava, která zahrnuje i poloprovozní testování, využití poznatků z výzkumu a vývoje, které si takto můžeme vyzkoušet na konkrétní zdrojové vodě, je při návrhu technicky složitých technologií nesmírně důležitá. Výsledkem těchto testů tedy je konfigurace technologie a stanovení optimálních technologických procesů.

  Řešíte i Vy problém s nedostatkem nebo kvalitou pitné vody? Neváhejte a obraťte se na nás!

  Více na www.hutiravision.com