HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu

  Začátkem března se ve Zlíně u příležitosti blížícího se Světového dne vody konala Mezinárodní vodohospodářská konference VODA ZLÍN 2022. Naši odborníci z ATJ special se jí zúčastnili v roli vystavovatelů i vystupujících. Konferenci obohatili odborným příspěvkem věnovaným aplikaci regulačních membránových ventilů.

  Dne 10. a 11. března se ve Zlíně uskutečnila Mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2022. Její součástí byla řada odborných proslovů týkajících se aktuálních trendů, zajímavých řešení či nových technologií z oblasti vodárenství.

  Na konferenci měla tříčlenné zastoupení také společnost ATJ special, která je již více než rok součástí skupiny HUTIRA. Akce se za společnost zúčastnili Dana Psotová, Marek Sýkora a Jiří Ševčík. Právě Jiří Ševčík přednesl na konferenci svůj odborný komentář na téma Aplikace regulačních membránových ventilů CLA-VAL na objektech vodojemů a jejich hlavní přínosy pro provozovatele.

  „Hlavní náplní příspěvku bylo zpřehlednění a klasifikace rozsahu použití širokého spektra regulačních membránových ventilů na přítoku či odtoku do různých typů vodojemu. Zároveň byly prezentovány i případové studie z různých lokalit, které ukazovaly přínos použití ventilů CLA-VAL pro provozovatelské a majetkové zkušenosti,“ přiblížil Jiří Ševčík.

  Zástupci ATJ special se konference po celé dva dny účastnili i v roli vystavovatelů. „Podařilo se nám tak nejen navázat zajímavé kontakty, ale také rozšířit naše odborné znalosti o řadu zajímavých poznatků z našeho oboru,“ zhodnotil účast na akci Jiří Ševčík.

  Firma ATJ special přitom nabízí kompletní vodárenský sortiment nejen pro velké firmy, ale také pro jednotlivé uživatele. Majitelé rodinných domů či chataři ocení například malé vodoměrné šachty bez nutnosti vstupu obsluhy. Samotné šachty zaberou minimum místa a ušetří náklady spojené s instalací.

  Ze skupiny HUTIRA jsou další doménou pro oblast vodárenství vlastní úpravny vody, jež vyrábí HUTIRA – VISION, s.r.o. Větší mobilní úpravny mají využití například ve městech a obcích, které se potýkají s horší kvalitou a nedostatkem pitné vody zejména během krizových situací. Menší úpravny zase najdou uplatnění na chalupách, kde spolehlivě upraví studniční vodu od nadlimitních koncentrací nechtěných látek.

  Kromě těchto řešení vyrábí a dodává HUTIRA – VISION úpravny technologické vody a vyvíjí nové inovativní technologie na čištění a recyklaci problematických odpadních vod. „Velmi intenzivně se pak věnujeme snižování energetické náročnosti těchto procesů a celých průmyslových provozů,“ doplnil ředitel společnosti HUTIRA – VISION Petr Hajný.