HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu

  Mobilní úpravny vody jsou v Česku nejčastěji využívány během odstávek velkých stacionárních stanic na úpravu vody, které jsou i vzhledem k jejich počtu v Česku poměrně časté. „Provozovatelé vodárenských zařízení, případně obce a města musí v těchto situacích řešit velmi palčivý problém, jak v těchto situacích zajistit plynulé dodávky pitné vody spotřebitelům. Pronájem či využití mobilní úpravny vody je tak velmi elegantním a efektivním řešením. Zároveň ji mají k dispozici pro případné krizové situace,“ vysvětluje ředitel HUTIRA – VISION Petr Hajný.

  K těm se řadí například sucho, které každý rok postihuje i české obce. Podle dat projektu Intersucho dokonce extrémní sucho panuje na 20 procentech rozlohy Česka. Proto má k dispozici kontejnerové varianty úpraven vody i Správa státních hmotných rezerv. „V případě sucha se využití úpravny vody odvíjí i od toho, zda je obec v dosahu dostatečně vydatného zdroje, který může upravovat. Ať už se jedná o vrty, studny, řeky, přehrady či rybníky, kde je možné si v případě nouze pomoci se zásobováním,“ doplnil Petr Hajný.

  Úpravny vody upravují vodu přímo z povrchových zdrojů, stačí je tak pouze přistavit například k řece. Obce či firmy přitom mohou využít mobilní úpravny vody v provedení kontejneru nebo na přívěsu osobního vozu. Přeprava a instalace kontejneru je sice o něco složitější, ale zvládne upravit mnohem větší objem vody.

  Mobilní úpravna vody nachází využití například během přírodních katastrof, jakými jsou povodně, ale její využití je možné najít také u armády. Ozbrojené složky mobilní úpravnu využijí například při cvičeních, která v řadě případů probíhají v terénu se složitým přístupem k pitné vodě. Podobně to platí i pro místa s reálným konfliktem, jako je probíhající válka na Ukrajině.

  Právě na těchto místech nyní pomáhají mobilní úpravny od společnosti HUTIRA – VISION zajišťovat tamějším obyvatelům přístup k pitné vodě, který je z důvodu zničené infrastruktury v současné chvíli komplikovaný.