HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu

  V tuzemsku stále najdeme stovky obcí, které nemají stabilní přístup k pitné vodě. Ve většině případů jde o obce bez připojení na páteřní vodovod, které řeší problém s vlastním lokálním zdrojem vody. V takových případech nacházejí využití kontejnerové úpravny vody  HUTIRA – VISION, které umožňují z podzemních i povrchových zdrojů získat pitnou vodu, a přitom spolehlivě zásobit menší či středně velkou obec.

  Mobilní úpravny vody společnosti HUTIRA – VISION nejčastěji nacházejí uplatnění v malých obcích. Mnoho z nich se totiž i v dnešní době potýká s problémem nedostatku pitné vody. Důvodů může být více, ale nejčastěji jde o chybějící finance pro vybudování přípojky na páteřní vodovod. Obce jsou tak závislé na lokálním zdroji vody, a když dojde například ke skokovému nárůstu spotřeby nebo ke zhoršení kvality vody ve zdroji, musejí řešit zásadní problém.

  Tyto obce často vodu čerpají z podzemního zdroje, který bývá stabilnější a jistější než zdroj na povrchu. „Aby se pak k obyvatelům obce dostala pitná voda, je kromě nezbytné infrastruktury potřeba i dostatečná úprava, aby byla voda zdravotně nezávadná. O to se postará technologie úpravy vody v provedení v kontejneru, který je možné na místo pohodlně dopravit a poměrně flexibilně nainstalovat,“ říká Petr Hajný, ředitel společnosti HUTIRA – VISION, která se zabývá systémy úpraven vody.

  Mobilní úpravny zásobí více než 2 000 obyvatel současně

   

  Ačkoliv úpravny v kontejneru často slouží jako mobilní, v samotné obci se zpravidla jedná o stacionární stavbu, se kterou je spojena projektová dokumentace a veškerá povolení nutná pro tento typ objektů. Většinou se totiž umísťuje na základovou desku spolu s akumulačními nádržemi. Oproti stavbě nové budovy je však stále prostorově a stavebně výrazně méně náročná, což ocení zejména malé obce.

   

  „Dalším důvodem, proč se mobilní úpravny vody v kontejnerech instalují nejčastěji v menších obcích, je i množství vody, které tato zařízení zvládnou upravit. Kontejnerová úpravna má s ohledem na prostor jistá výkonová omezení, nicméně zvládne spolehlivě zásobit menší a středně velké obce, v nichž lidé vodu používají pro všechny klíčové potřeby – od sprchování přes vaření až po splachování,“ dodává Petr Hajný.

  Podnikům už nedostatek vody nemusí omezovat provoz

   

  Dalším případem využití centrální úpravny vody v kontejneru může být situace, kdy je v obci nutné vybudovat posilový zdroj vody. Typicky se jedná o případy, kdy na jejím území začne působit firma s vyšším odběrem vody, než kolik je schopen zásobit dosavadní obecní zdroj. K posilovému vrtu se pak instaluje i úpravna, přes kterou pitná voda míří do části daného území.

  K podobné situaci podle Petra Hajného dochází, když se v rámci rozvoje obce rozrůstá zástavba a spolu s ní obec buduje také nové vodovodní přípojky, které musejí být navázané na posilový vrt.