HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
  • Hutira
    Menu

    Na začátku letošního roku začala společnost HUTIRA-BRNO, s.r.o.dodávat několik dalších variant vodoměrné šachty MODULO. Novinkou je například možnost vybavit ji na místo kulových kohoutů ventily. Ventily jsou vybaveny odvzdušňovacím ventilem před i za zpětnou klapkou. Vybavit vodoměrnou šachtu ventily doporučujeme v případech, kdy je vyšší riziko zanášení ventilů a kohoutů usazeninami, nebo v případech, kdy se uvažuje o častějším používání ventilů a kohoutů v šachtě.

    Námi dodávané ventily jsou určeny pro vodoměry DN 20 (po redukci i DN 15) a dodáme vám je k nevystrojené šachtě (bez vývodů PE) MODULO v sadě.

    Více informací naleznete na: http://www.hutira.cz/products/vodomerna-sachta-modulo.html