HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu

  Mobilní sací bagr MTS pomáhá zvyšovat kvalitu pitné vody

  „Vodo, jsi bez chuti, bez barvy, bez vůně, jsi nedefinovatelná a člověk tě pije, aniž tě zná. Ty nejsi nutná k životu: ty jsi život sám. Naplňuješ nás rozkoší, jejíž zdroj není ve smyslech. S tebou se nám vrací všechno to, čeho jsme se už zřekli. Díky tobě se otevírají všechny vyschlé prameny našeho srdce. Jsi tím nejcennějším pokladem na světě a také pokladem nejchoulostivějším, ty, tak čistá v útrobách země.“                Antoine de Saint – Exupéry

  Procházíme obdobím společenské poptávky po zkvalitňování života. Aniž bychom si to mnohdy uvědomovali , její nejdůležitější součástí je špičková kvalita pitné vody. Ta je nejen rozhodujícím elementem zachování života jako takového, ale i elementem udržujícím „provoz těla“.  Voda, kterou pijeme, proniká do každé buňky našeho těla a její kvalita je důležitější než kvalita potravin.
  Pro kvalitu vody je samozřejmě klíčové i její skladování před vlastní distribucí domácnostem. K tomu slouží vodojemy, které v současnosti procházejí z výše uvedených důvodů rekonstrukčním programem. Rekonstrukční program spočívá v sanaci stěn tryskáním  vysokotlakým vodním paprskem. Tím vzniká sanační suť v objemu cca 10 – 15 tun a zároveň i potřeba tuto suť z prostoru vodojemu odstranit. Je třeba si uvědomit, že vodojem může být  stavební objekt například o půdorysu 15 x 20 metrů a o hloubce 6 metrů, často  špatně přístupný technikou a navíc skrytý v homoli zeminy. Jediným přístupem bývají obvykle několikery dveře o šíři 80 cm, nebo stropní otvor s poklopem 1 x 1 m.
  Vyklizení sanační suti lze pomocí klasického kýblu a lopaty, ale to je značně zdlouhavé. Zde se nabízí daleko efektivnější metoda a tou je využití mobilního sacího bagru. Ten najede co nejblíže vodojemu, jeho posádka sestaví tzv. sací cestu z potrubí a savic o průměru 25 cm (někdy i 30 m dlouhou) a sanační suť jednoduše odsaje. Zpravidla během jednoho dne.

  Níže několik fotografií z odstraňování sanační sutě s využitím našeho mobilního sacího bagru.

  Řešíte i Vy podobný projekt? Ozvěte se – jsme tu pro Vás.