HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu

  Čištění a dezinfekce vodojemů patří mezi jedny z mnoha služeb, které pro klienty zajišťuje společnost HUTIRA – VISION. Během let tak naši pracovníci nasbírali množství zkušeností a získali zajímavé reference z různých provozů i prémiových podniků. Letos v létě přibyly do portfolia další dvě zakázky.

  První z nich byla pro příspěvkovou organizaci Ministerstva obrany ČR Armádní servisní. Zahrnovala první fázi čištění, hygienizaci a dekontaminaci vodojemů, včetně dodání rozborů pitné vody splňující vyhlášku č. 252/2004, která stanovuje hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, četnost a rozsah kontroly pitné vody. Jak takové čištění vodojemu standardně vypadá, jsme se rozepsali už dříve. I pro Armádní servisní jsme požadované práce provedli v termínu a pitná voda po vyčistění splnila limity stanovené vyhláškou.

  Obdobnou službu však zajišťujeme nejen pro tuzemské, ale i pro zahraniční zákazníky. Jedna z dalších zakázek zavedla naše spolupracovníky do Nizozemí, v Holland Shipyard ve Vlissingenu, kde jsme realizovali čištění nádrží a dezinfekci potrubí pro pro společnost OWM Offsore Water Management, zabývající se servisem, údržbou a poradenstvím v odvětví ropy, zemního plynu a námořní dopravy.

  Prvním krokem byla analýza a vyhodnocení stavu technologie na pitnou vodu. Poté bylo nutné vyčistit nádrže a dezinfikovat potrubí. Následně byly demontovány staré UV lampy a byly nahrazeny novými, včetně nového systému na dávkování chlóru do potrubí. Servisní tým HUTIRA VISION následně provedl také drobné instalatérské práce v ubytovacích prostorách klienta, jako bylo namontování sprch, baterií a toalet. Celá zakázka pak byla hotova během 3 týdnů.

  Pokud Vám záleží na kvalitě pitné vody a rozborem zjistíte, že vaše vody obsahuje nadlimitní množství nežádoucích látek, neváhejte se na nás obrátit: voda@hutira.cz, rádi váš problém vyřešíme.