HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu

  Uplatnění úpraven vody HUTIRA CCW při řešení krizových situací

  Cílem cvičení PITNÁ VODA 2017 bylo procvičení součinnosti Krizového štábu Jihomoravského kraje, krizových štábů obcí s rozšířenou působností, vybraných obcí a složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje při řešení krizové situace – narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu.

  Jako modelová situace bylo simulováno narušení dodávky pitné vody ve vodovodní distribuční síti z důvodu zjištění zdravotní závadnosti pitné vody (nejen bakteriální či virová, ale především chemická kontaminace). Vzhledem k tomu, že vodu není možno požívat ani po převaření, úplné zprovoznění vodovodní sítě bude obnoveno v průběhu 3 až 4 dnů a její provozovatel není schopen samostatně plnohodnotně zabezpečit dodávky pitné vody formou náhradního zásobování, dochází ke vzniku krizové situace – narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu. V tomto případě je nutné aktivovat systém nouzového zásobování vodou, tedy zabezpečit pitnou vodu pro obyvatelstvo v množství nezbytném pro jeho přežití a po nezbytně nutnou dobu potřebnou pro obnovení funkce běžného zásobování pitnou vodou v rámci postiženého území. Do akce jsou zapojeny mobilní úpravny vody HUTIRA CCW (Crystal Clear Water)

  Cvičení se konalo dne 15. 11. 2017 v Brně-Bystrci a jako zdroj surové vody byla použita voda z řeky Svratky. V provozu byly dvě úpravny vody:

  • HUTIRA CCW – Kontejnerové provedení 5m3/h – 20“ kontejner
  • HUTIRA CCW – Přívěsové provedení 1,5m3/h – malý přívěs za osobní automobil

  Během cvičení se prověřila vysoká kvalita vyráběné vody i bezproblémová souhra všech spolupracujících organizací, tj zejména Krizových štábů, složek integrovaného záchranného systému, provozovatelů vodovodů a Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje.

  Více informací o technologii úpravy vody HUTIRA CCW naleznete ZDE.

   

   

  [unitegallery CCW2]