HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu

  Úpravny vody pro obce Nedašova Lhota a Nedašov

  Závěrem minulého roku jsme předali úpravny vody pro obce Nedašova Lhota a Nedašov. Obě obce bojovaly od roku 2018 s kritickým nedostatkem pitné vody a pro zajištění zásobování občanů používaly cisterny od SSHR, které několikrát denně přivážely vodu. Tato situace se bohužel nezlepšovala ani v zimě. Proto se obě obce rozhodly vybudovat úpravny vody a zajistit tak svým občanům dostatek kvalitní pitné vody. Projekty byly spolufinancovány dotacemi Státního fondu životního prostředí.

  Ve výběrovém řízení zvítězila naše společnost, HUTIRA – VISION. Jako generální dodavatel jsme řešili kompletní inženýring, stavební práce, dodání a zprovoznění technologie, proškolení personálu, provozní řád a analýzu rizik. Samozřejmostí je také záruční a pozáruční servis a non-stop havarijní služba.

  V obci Nedašova Lhota se vstupní voda částečně jímá z nově vybudovaného vrtu a částečně z říčky Nedašovky, kde jsme zpevnili koryto potoka a pro zajištění dostatečného množství pitné vody vybudovali podzemní akumulační nádrž o objemu 25 m3. Na základě rozboru vstupní vody jsme navrhli a vyrobili nejvhodnější technologii na úpravu vody v zatepleném, klimatizovaném kontejneru, který jsme na přání investora obložili dřevem. Kontejner jsme použili z důvodu urychlení a zlevnění výstavby a zkrácení legislativního procesu.

  Nedašově se pro úpravu pitné vody budou využívat starší vrtané studny, které jsme revitalizovali. Technologie je umístěna v technickém suterénu místní školy. Je řešena jako modulární systém, tedy v případě vybudování dalšího vrtu je možnost přidáním dalšího modulu navýšit kapacitu.  Pro akumulaci byly u areálu školy zabudovány dvě nádrže o objemu 50 m3.  Odtud bude voda pomocí automatické tlakové stanice distribuována do vodovodní sítě.

  Potřebujete též vyřešit problém s pitnou vodou ve Vaší obci?

  Neváhejte nás kontaktovat na: info@hutiravision.com

  Akumulace Nedašov

  Úpravna Nedašova Lhota

  Technologie úpravny  Nedašova Lhota

  Zpevněné koryto říčky Nedašovky