HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu

  Projekt byl zaměřen na vývoj prototypu technologie na recyklaci průmyslové odpadní vody z průmyslového provozu při využití vznikajícího odpadního tepla.

  Cílem bylo ověřit možnosti snížení nákladů na likvidaci odpadní vody z linky na zpracování odpadních plastů. Zvažovány byly dvě technologie: flotační jednotka a odpařovací jednotka. Důvodem zařazení flotační jednotky bylo zvýšení účinnosti odstraňování jemných částic z vody ve větším objemu. Důvodem zařazení odpařovací jednotky bylo zabránění akumulaci znečišťujících látek a solí (jejichž zdrojem je pravděpodobně koagulační potažmo flotační jednotka).

  Experimentální ověření účinnosti flotační jednotky ukázalo zvýšení účinnosti asi o 10 % ve srovnání s koagulační jednotkou. Experimentální ověření odpařovací jednotky ukázalo, že lze tímto způsobem separovat čistou vodu (95 %) a kal (5 %).

  Na základě informací o provozu bylo navrženo řešení, které by plnilo požadavek a zároveň by mělo přijatelnou ekonomickou bilanci.

  Cílem nového řešení je:

  • Maximalizovat interval mezi výměnou oplachové vody
  • Zmírnit dopad sedimentace v usazovacích nádržích (minimalizovat komplikované vybírání kalu)
  • Vedlejším cílem je také využití odpadního tepla z chlazení peletizéru