HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu

  Dne 21. 11. 2019 proběhla v historických prostorách PS PČR v Praze pod záštitou p. Richarda Brabce, ministra životního prostředí, mezinárodní konference s názvem “Globální změny životního prostředí a jejich dopady“. Konferenci pořádal a moderoval Stanislav Berkovec, poslanec PS PČR. Spoluorganizátorem konference, probíhající ve třech panelech „Voda – strategická surovina“, „Odpady a jejich využití“, „Elektromobilita, vodíkový pohon“ byl Nadační fond LISREC s výraznou pomocí jednotlivých členů Rotary International z celého světa. Přednášející během jednodenní konference věnovali pozornost různým aspektům lidské činnosti, mající dopad na životní prostředí, včetně prezentace názorů, jak problémům čelit.

  V sekci „Voda – strategická surovina“ se přednášející zaměřili na problematiku zdrojů vody a její ochranu z hlediska dopadů klimatu na vodní zdroje, dále byl prezentován koncept chytré krajiny – řešení a návrhy, další referát se týkal technologie čistíren odpadních vod pro 3. tisíciletí, v němž měl ing. Petr Hajný, ředitel společnosti HUTIRA VISION, přednášku na téma:

  „Moderní úpravny vody a alternativní způsoby zásobování obyvatel pitnou vodou“

  Ve svém příspěvku mluvil mimo jiné o:

  • klimatických změnách posledních let, které přispěly k nedostatku vody ve vodních tocích a především v zásobách podzemních vod
  • problému znečištění, které se dostává jak do povrchových, tak i do podzemních vod
  • přes půl milionu Čechů žije bez vody z vodovodu
  • milion a půl navíc bydlí v domech, které nejsou napojené na kanalizaci
  • nejhorší je situace u malých obcí, které nejsou napojeny na veřejnou síť a jejich rozpočet neumožňuje realizovat nákladné projekty

  Pokud se starosta dostane do situace, že současný zdroj je nevyhovující nebo již kapacitně nestačí, musí jednat co nejrychleji. Naše mobilní úpravny mohou zajišťovat vodu právě v období, kdy se projekt buduje nebo mohou sloužit jako posilovací zdroj vody.

  Cílem společnosti HUTIRA VISION

  je zlepšit hospodaření s vodou, lépe využívat povrchovou vodu a zajistit dodávky vody do oblastí s nedostatkem pitné vody nebo s nedostatečnou kvalitou pitné vody

  Koncept našich úpraven umožňuje především :

  • rychlost a jednoduchost instalace bez náročných stavebních úprav
  • nízké investiční náklady ve srovnání s konvenčními metodami
  • využití širokého spektra vodních zdrojů.

  Snažíme se klientům pomáhat již od okamžiku zajištění vhodného zdroje vody, pokud ten stávající již kapacitně nestačí.

  Jsme schopni zajistit i vyřízení veškerých povolení a potřebných formalit.

  Kromě servisu firma zajišťuje také financování a dlouhodobou správu úpravny, kdy na sebe přebírá odpovědnost za její provoz.

  Mezinárodní konference za účasti českých vládních představitelů, řady velvyslanců, dalších členů diplomatického sboru, českých předních odborníků v uvedených oblastech, odborné veřejnosti,

  podnikatelské komunity a médií byla prvá svého druhu v ČR. Účast v počtu 85 osob z ČR i zahraničí přispěla k širšímu   povědomí o jednom z důležitých aspektů života na naší   planetě i výzvám, kterým

  v bližší i vzdálenější perspektivě bude nutno společně čelit.

  Důležitým poznatkem je, že těmto výzvám se dokážeme postavit, neboť již dnes máme v nabídce ucelenou řadu úpraven vody HUTIRA CCW.

  Více informací o technologii úpraven vody naleznete ZDE.