HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu

  Dodáváme technologie pro první biometanovou stanici spojenou s čistírnou odpadních vod v Česku. I v letošním roce jsme součástí dalšího významného projektu spojeného s biometanem. Dodáváme technologie pro první biometanovou stanici spojenou s čistírnou odpadních vod v Česku, konkrétně pro ÚČOV Praha. Ta bude od letošního roku vyrábět biometan z kalového plynu a následně ho dodávat do distribuční sítě Pražské plynárenské. Jedná se o výjimečný projekt hned ve dvou směrech – jde o vůbec první biometanové řešení spojené s čistírnou odpadních vod v Česku, biometan bude zároveň vtláčen do středotlaké distribuční sítě.

  V Česku aktuálně vzniká první biometanová stanice spojená s čistírnou odpadních vod, jejíž součástí budou i naše technologie. Díky bohatým zkušenostem v oblasti biometanu jsme se stali jedním z dodavatelů části technologie pro projekt biometanové stanice ÚČOV Praha. Zajistili jsme pro ni objekt propanizace, kontejner pro měření kvality a množství biometanu i propojení mezi jednotlivými technologiemi.

  Výjimečnost projektu lze spatřovat mimo jiné v tom, že biometan bude vtláčen do středotlaké distribuční sítě. „Využíváme k tomu regulaci, kterou tlak snižujeme na potřebnou hodnotu. Většinou se vtláčí spíš do vysokotlaku, především kvůli jednoduššímu akceptování ze strany plynárenských společností. I z toho důvodu byl součástí námi dodávaných komponent objekt propanizace. Zatímco při vtláčení biometanu do vysokotlaké distribuční sítě již není propanizace nutná, u středotlaku je stále vyžadována,“ uvedl manažer projektu Tomáš Stone ze společnosti HUTIRA.

  Kromě objektu propanizace jsme dodali rovněž kontejner pro měření kvality a množství biometanu. Jeho součástí je například chromatograf Emerson Rosemount 370 XA. „Ještě před vtláčením biometanu do sítě musíme mít jistotu, že plyn, který do ní má téct, je patřičné kvality a splňuje klíčové standardy. Kromě chromatografu tak analyzujeme například hodnoty vlhkosti či sirovodíku,“ doplnil Tomáš Stone s tím, že pokud by biometan potřebné parametry nesplňoval, zamířil by zpět do čistírny odpadních vod.

  S projektem jsme spojeni od konce roku 2021, od loňského června do letošního února jsme přitom stihli všechny potřebné technologické celky. Kromě kontejneru pro měření kvality a množství biometanu a objektu propanizace jsme v rámci projektu zajistili i propojení mezi jednotlivými technologiemi. Aktuálně se projekt nachází ve fázi přípravy pro uvedení do provozu. Úspěšně jsme tak navázali na naše dosavadní aktivity spojené s biometanem, kam lze zařadit například projekt biometanové stanice v Litomyšli, kde jsme figurovali jako hlavní dodavatel kompletního řešení úpravy bioplynu na biometan a jeho následného vtláčení do vysokotlaké plynárenské sítě.

  Projekt biometanové stanice ÚČOV Praha vzhledem ke svému přesahu do segmentu vodárenství ukazuje mimo jiné na širokou působnost naší značky, a to napříč jednotlivými odvětvími. Právě naše vodárenská divize se přitom představí na 22. mezinárodní vodohospodářské výstavě Vodovody – Kanalizace. Na letošním veletrhu se zkráceným názvem VOD-KA vám veškerý sortiment rádi představíme, a to za účasti například ředitele divize VODA Petra Hajného, vedoucího sekce VODA a ELEKTRO Pavla Kazdy, ředitele obchodu, marketingu a rozvoje Radka Kundraty a také výkonné ředitelky HUTIRA green gas Moniky Zitterbartové.