HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu

  Klient

  Městské koupaliště Opava

  Datum realizace

  srpen 2016

  Obor

  Voda

  Výzva

  Cílem projektu byla instalace úpravny vody, díky níž bude možné pro provoz městského koupaliště využívat vodu z blízkého městského náhonu. Hlavní motivací k tomuto kroku byla snaha získat významnou finanční úsporu oproti vysoce nákladnému odběru vod z vodovodního řadu.

  Řešení

  Na místě jsme instalovali stacionární úpravnu vody HUTIRA CCW. Ta zajišťuje úpravu vody z přírodního toku na takovou, která splňuje veškeré hygienické standardy. Současně má dostatečnou kapacitu, a provozovatel letního koupaliště má tak dostatek kvalitní vody i v období té nejvyšší návštěvnosti koupaliště.

  Přínosy

  • Finanční úspora za menší množství vody čerpané z vodovodního řádu.
  • Finanční úspora díky menšímu dohřívání vody.
  • Příznivá cena a rychlá návratnost investice.
  • Dodržení termínů instalace a její hladký průběh.
  • Podpora během provozu ze strany HUTIRA – BRNO.

  Městské koupaliště s náhonem za humny

  Městské koupaliště v Opavě využívalo pro své potřeby do roku 2016 vodu z vodovodního řadu. Tuto velmi nákladnou variantu se ale rozhodlo změnit. Jako nejefektivnější řešení se nabízelo využití blízkého městského náhonu, jehož voda dříve sloužila jako zásobárna užitkové vody pro několik průmyslových objektů poblíž. Náhon zásobuje vodou řeka Opava.

  Venkovní koupaliště je – s ohledem na počasí – v provozu zhruba jen tři měsíce v roce, obvykle od června do srpna. V průběhu hlavní sezóny slouží až tisícům návštěvníků denně. Nároky na množství vody v přiměřené kvalitě odpovídají tedy i tomu, kolik lidí koupaliště navštíví.

  Úpravna vody v Opavě pracuje s povrchovou vodou z náhonu, která je potrubím přiváděna do rozdělovací komory. Výkon úpravny je celkem 20m³ vody za hodinu, přičemž denně je třeba dopustit až 300 . Celkový objem vody v bazénech areálu opavského koupaliště je pak 3 500 .

  Památkáři určují podmínky

  Areál funguje jako veřejné koupaliště již od roku 1931. Není jen místem letního odpočinku, ale i architektonickým dílem architekta Otto Reichnera. Technické služby Opava s.r.o., které koupaliště provozují, se po vyhodnocení všech možností rozhodly pro řešení využít úpravnu vody s označením Crystal Clear Water od společnosti HUTIRA – BRNO. Do projektu promluvily také požadavky památkářů, kteří při budování stavby pro úpravnu vody dbali především na dodržování stylu architekta Reichnera.

  Efektivní spolupráce

  Díky úpravně vody HUTIRA CCW se provozovatelé koupaliště mohli přestat spoléhat na vodu z vodovodního řádu. Úpravna totiž umožňuje využít vodu z přírodního toku, tedy z nedalekého městského náhonu. Spojení mezi koupalištěm a náhonem bylo vybudováno už v minulosti, stačilo proto novou úpravnu napojit a začít využívat jejích výhod. Stavba byla i přes specifické požadavky památkářů dokončena za neobvykle krátkou dobu. Budovat se začalo v únoru 2016 a byla dokončena v červenci 2016.

  Investice, která se vyplatila

  Provozovatelé od instalace úpravny nemuseli řešit žádné technické problémy, a kromě napouštění na začátku sezóny nemusejí vůbec využívat vodu z vodovodního řádu. Úspora je tedy zřejmá. Kromě množství spotřebované vody uspoří také za ohřev. „Vodu, kterou pro koupaliště čistíme musíme ještě dohřívat. V době, kdy jsme využívali vodu z vodovodního řádu, jsme byli nuceni dohřívat na standardních 25 stupňů z poměrně chladné vody. Městská voda má totiž kolem 12 stupňů,“popisuje Petr Mikeska. Voda v náhonu je ale teplejší, má mnohdy až 20 stupňů.

  Město do budoucna plánuje vybudovat v areálu i krytý bazén a počítá s tím, že i pro jeho provoz by bylo možné využívat křišťálově čistou vodu upravenou technologií HUTIRA – BRNO.

  Více informací si můžete přečíst v článku zde.

  Společnost HUTIRA – BRNO dodala vše potřebné v termínech a instalace proběhla bez komplikací. Díky tomu jsme mohli již v srpnu 2016 úpravnu uvést do plného provozu. Zároveň jsme ocenili, že společnost poskytuje servis jak v průběhu zapojování úpravny, tak i po dokončení prací. Účastní se také každého dalšího spuštění úpravny do provozu vždy na začátku sezóny.

  Petr Mikeska
  vedoucí provozu koupaliště, Technické služby Opava