HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu

  Začátkem prosince se v maďarském hlavním městě uskutečnil mezinárodní veletrh a summit o udržitelnosti Planet Budapest 2021 Sustainability Expo and World Meeting. Akce navázala na tři předešlé úspěšné mezinárodní Water Summity. Vzhledem k současnému maďarskému předsednictví V4 byla tematika vody rozšířena o další elementy udržitelnosti. Veletrh a summit si kladly za cíl ukázat veřejnosti, zejména mladým lidem, rizika spjatá s nepříznivými environmentálními, sociálními a ekonomickými procesy a ukázat, že tyto negativní změny jsou stále vratné.

  S ohledem na stěžejní téma vody, značka HUTIRA  mohla prezentovat na samostatném stánku svá řešení pro úsporu vody, komplexní řešení hospodaření s vodou, aktuální problémy lokálních zdrojů pitné vody a vývoj a výzkum v oblasti úpravy problematických odpadních vod. Kromě toho byl prostor i na prezentaci aktivit značky HUTIRA v oblasti plynárenství. Veletrhu se zúčastnil výkonný ředitel HUTIRA – VISION Petr Hajný a Michal Vala za HUTIRA – BRNO. Jedním z nejvýznamnějších hostů, kteří náš stánek navštívili,  byl  pan prezident Maďarska János Áder.

  „Planet Budapešť představila řadu profesionálních vystavovatelů ze zemí Visegrádu, kteří svým technologickým vývojem, inovativními produkty a službami mohou pomoci k trvale udržitelnému rozvoji společnosti. Akce navíc nabídla velkolepé, zábavné a poučné programy, které podávají ucelený obraz přírody, našeho způsobu života, procesů kolem nás a nabízejí hmatatelná řešení pro udržitelný každodenní život“ shrnul událost výkonný ředitel HUTIRA – VISION,  Petr Hajný.

  Poděkování za účast na veletrhu: