HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu

  Novinka v našem vodárenském sortimentu

  Mobilní redukční ventil na nákladním vozíku za osobní automobil byl postaven jako pohotovostní vozík pro potřeby propojení dvou vodovodních tlakových pásem při poruchách vodovodní sítě nebo jako náhrada za suchovod a také při odstávce vodojemu nebo v ostatních krizových situacích.  

  Zařízení na vozíku umožňuje jednak redukci tlaku a také je vybaveno centrálou a ATS stanicí pro zvýšení tlaku ve vodovodní síti. Koncepce vozíku HUTIRA byla navržena tak, aby byla jednoduchá na provoz a údržbu a zároveň nabízela komplexní dodávku pitné vody po neomezeně dlouhou dobu. 

  Vozík je autonomní zařízení skládající se ze dvou navzájem nezávislých větví s osazenými redukčními ventily CLA-VAL v profilu DN 100 a DN 50 – oba PN 16 pro zásobování různě velkých spotřebišť. Skříň vozíku je uzamykatelná, ventily pracují autonomně, data o průtoku a tlaku před a za redukčním ventilem jsou přenášena na zařízení provozovatele. Redukční ventily jsou vybaveny vlastní Francisovou mikroturbínou PN 10 od firmy CLA-VAL, kterou je napájen elektrický rozvaděč sloužící k přenosu dat do dispečinku. Každá větev je také samostatně vybavena vypouštěcím ventilem a automatickým odvzdušněním. 

  Vozík může stát samostatně bez dozoru. Za šera a v noci je vozík osvětlen světly a majáky. Napájení světel a majáků je z autobaterie – výdrž min. 10 hodin. Vozík HUTIRA lze připojit za osobní automobil, celková hmotnost vozíku je do 1200 kg.  

  V případě zájmu Vám připravíme vozík na míru dle Vašich vlastních požadavků.