HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu

  Klient

  Psychiatrická nemocnice Brno

  Datum realizace

  Obor

  Voda

  Výzva

  • Nevyhovující stávající technologie na úpravu surové vody s vyšším obsahem železa a manganu.

  Řešení

  • Návrh nové technologie na úpravu pitné vody, aby splňovala vyhlášku č. 252/2004 Sb.
  • Technologie umístěna v budově vodárna a dimenzovaná na úpravu 12m3/h – až 240 m3 za den.
  • Vyrobení a nainstalování úpravny pitné vody v plně automatickém režimu s dálkovou správou.
  • Upravená voda je akumulovaná ve dvou akumulačních nádržích o objemu 2×80 m3.
  • Akumulovaná voda je pomocí stávající automatické tlakové stanice rozváděna po celém areálu Psychiatrické nemocnice Brno.

  Přínosy

  • Kvalitní zdroj a zvýšení zásob pitné vody bez obsahu Fe, Mn a tvrdosti vody.
  • Snížení provozních nákladů.
  • Plně automatický provoz s dálkovou správou.
  • Minimální požadavky na provoz a údržbu úpravny vody.