HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu

  Klient

  obec Nedašova Lhota

  Datum realizace

  Obor

  Voda

  Výzva

  • Nedostatečná kapacita současného zdroje a nevyhovující kvalita vody

  Řešení

  • Zajištění kompletního inženýringu
  • Provedení úpravy a zpevnění koryta potoka, vybudování nového jímacího objektu se zemním filtrem
  • Vybudování nového vsakovacího a jímacího vrtu
  • Dodání úpravny vody v zatepleném kontejneru, proškolení obsluhy
  • Zabudování nové podzemní betonové akumulační jímky
  • Vystrojení tlakového pásma
  • Vypracování provozního řádu a analýzy rizik
  • Zajištění záručního a pozáručního servisu + non-stop havarijní služba

  Přínosy

  • Projekt byl spolufinancován SFŽP, celkové výdaje 3.076.775 Kč / příspěvek SFŽP 2.401.420 Kč