HUTIRA - VODA
voda@hutira.cz
+420 547 228 387
 • Hutira
  Menu

  Investor / provozovatel

  Vírský oblastní vodovod / BVK, a.s.

  Datum realizace

  2012

  Obor

  Voda

  Výzva

  Stávající regulace kuželovými uzávěry již neodpovídala požadavkům provozovatele a to zejména v oblasti malých průtoků.

  Řešení

  Nyní se regulace děje pomocí dvou magnetických ventilů, které jsou osazeny v řídícím okruhu ventilu Cla-Val, dále je ventil vybaven hydraulickou protirázovou ochranou a manuálním ovládáním s možností redukovat tlak ve smyslu klasického redukčního ventilu.

  Nové řešení pomocí ventilu Cla-val je multifunkčním řešením a nabízí kromě prosté regulace průtoku také aktivní protirázovou ochranu v tomto regulačním uzlu a v případě budoucí potřeby, také možnost přímého napojení do spotřebiště.

  Právě mulitfunkčnost použití ventilu Cla-Val spolu s jeho spolehlivostí a garantovaným servisem bývají hlavními přednostmi při použití této regulační techniky.

  Přínosy

  • Dálková regulace průtoku z dispečinku vč. manuálu
  • Malá tlaková ztráta na ventilu
  • Schopnost spolehlivě regulovat i při průtocích do 100 l/s
  • Úspora místa a nákladů (1 armatura)
  • Možnost přímé redukce tlaku v případě potřeby odstávky vodojemu
  • Protirázová ochrana přivaděče z Vírské nádrže